NOMIS PSP - Proizvodnja stavbnega pohištva - ZAPIRANJE TERAS IN BALKONOV