NOMIS PSP - Proizvodnja stavbnega pohištva - KLASIČNA OKNA Z NOTRANJIMI ŽALUZIJAMI