NOMIS PSP - Proizvodnja stavbnega pohištva - PODOMETNA PREREZ