NOMIS PSP - Proizvodnja stavbnega pohištva - Tende