NOMIS PSP - Proizvodnja stavbnega pohištva - CET-ML-2-3inx