NOMIS PSP - Proizvodnja stavbnega pohištva - DOB-PJ-2-2inx