NOMIS PSP - Proizvodnja stavbnega pohištva - BAR-FM-F8-Z