NOMIS PSP - Proizvodnja stavbnega pohištva - BAR-SB-KOV-A