NOMIS PSP - Proizvodnja stavbnega pohištva - VE-AB-3