NOMIS PSP - Proizvodnja stavbnega pohištva - ZUNANJA ŽALUZIJA PODOMETNA - PREREZ